Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Leveransvillkor

Allmänt
Apparaterna levereras med instruktioner på engelska. Vissa apparater levereras med instruktioner på både engelska och svenska.

Vi tillhandahåller produktinformation med uppgifter om verksamma substanser och användningsändamål för de produkter vi importerar. Vid behov tillhandahåller vi också kosmetikaprodukternas MSDS-säkerhetsdatablad.

Beställning
Beställningarna görs huvudsakligen via vår nätbutik, men vi tar också emot beställningar via e-post och telefon.

Försäljaren förbihåller sig äganderätten till produkterna tills köpeskillingen är betald i sin helhet.


Leverans

Leveranssätt
Vi levererar din beställning per DPD (Postnord Logistics). Övriga leveranssätt enl. skild överenskommelse.

Leveranskostnader
Leveranskostnaderna tillkommer till produktens pris om inget annat överenskommits.

Leveranstider
Om produkten finns i lager, postas den på tisdag eller torsdag.
Om leveransen blir försenad försöker vi meddela kunden per e-post eller telefon.

Alla produktpriser i nätbutiken innehåller moms: 0%. Kunden betalar själv meromsättningsskatten enligt skattesatsen i sitt eget hemland.
Rätten till prisändringar förbihålles. Vid felaktigheter i prissättningen har Royal Pink möjlighet att meddela det korrigerade priset till kunden eller att annullera kundens beställning.

Produktinformation
Royal Pink Ltd ansvarar inte för att den tekniska informationen är korrekt och förbihåller sig rätten att ändra den tekniska informationen utan att särskilt meddela om detta. Alla rättigheter förbihålles.

Alla produkter som importeras och säljs av Royal Pink Ltd har en garanti som är utfärdad av tillverkaren. För att garantin ska gälla får produkterna endast användas i enlighet med tillverkarens föreskrifter. Om en produkt som du har köpt från Royal Pink uppvisar ett fel under garantitiden, bör du omedelbart kontakta importören.
OBS! Du bör komma överens på förhand med Royal Pink Ltd om alla garantireturneringar.

Försäljarens ersättningsskyldighet i alla garanti- och reparationsärenden begränsar sig till produktens köpeskilling. Försäljaren är ej skyldig att ersätta indirekta skador.

Om postförsändelsen är skadad och produkterna har skadats under transporten är posten ersättningsskyldig. Gör omedelbart en skadeanmälan till posten när du hämtar paketet och märker att det är skadat.


Returrätt
Vid affär mellan två företag har köparen ingen returrätt om inte produkten är felaktig.

Reklamationer
Kontrollera vänligen försändelsen så fort du har fått den och meddela oss om eventuella saknade eller felaktiga produkter inom tre vardagar. Försäljarens ersättningsskyldighet i alla garanti- och reparationsärenden begränsar sig till produktens köpeskilling. Försäljaren är ej skyldig att ersätta indirekta skador.

Du kan kontakta oss i alla ärenden som rör försändelsen via e-post info@royalpink.fi eller per telefon +358 45 128 0714 under kontorets öppethållningstid, vardagar kl. 09-16.