IBX Utbildningar 2016

STOCKHOLM

IBX Utbildningar i Stockholm (NagelAkuten)

Info och anmälan:

Nagelakuten i Stockholm AB
Carina Pålson

tfn. +46 8 84 98 91, +46 70 787 74 77
nagelakuten@telia.com

IBX Utbildningar i Umeå


Kurs villkor

-kursen faktureras alltid på förhand. Betalningstid är 7 dagar.
-anmälan är bindande.
-kursavgiften behövs vara betalt 14 dagar innan kursstart.

Annullering
-i sjukdomsfall (läkarintyg behövs) kan kursplats förflyttas till nästa lediga kursdatumen utan merkostnad.
-om minst antalet deltagare inte besannas har arrangören rättighet att upphäva eller flytta kursdatumen.

holiday-2014